Hvad er godt lederskab og god ledelse?

hvad er godt lederskab?

Hvad indebærer det egentlig at være en god leder, og at vise lederskab?

For det første er det vigtigt at forstå forskellen på ledelse og lederskab. Dernæst hvordan du lærer at være god til dem.

Ledelse

Ledelse tager udgangspunkt i de konkrete “praktiske” handlinger der skal til når noget skal ledes. Det er dagligdagens faste elementer, så som prioritering af opgaver, planlægning, mødestruktur og mødeafholdelse etc.

Altså områder som:

 • Planlægning
 • Organisering
 • Udstikning af retning
 • Koordinering
 • Kontrol

 

Lederskab

Lederskab referere til de mere “psykiske” elementer af hverdagen. Det er her der skal etableres en samling af fælles interesser, feedback kultur, motivering, engagement, forståelse for strategi etc.

Altså områder som:

 • Motivering
 • Delegering
 • Udvikling af medarbejdere
 • Det sociale element
 • Inspiration og begejstring

John P. Kotter, I Spidsen for Forandringer, forklarer det således:

”Ledelse er en samling af processer, der kan holde et system af mennesker og teknologi kørende uden større problemer […..]

Lederskab definerer, hvordan fremtiden bør se ud, får medarbejderne til at slutte op bag en

vision og inspirerer dem til at realisere den trods forhindringerne”

God ledelse og godt lederskab

For at kunne opnå både god ledelse og godt lederskab er det vigtigt at alle elementer af ledelses opgaven påtages. Det betyder at du både skal kunne fordele opgaver, motivere medarbejdere og træffe beslutninger dagligt etc..

Du skal være en god menneske kender og forstå at alle motiveres forskelligt. Derefter skal du forstå at tilpasse denne viden til dine medarbejdere og deres dagligdag. Du skal kunne analysere markedet, udvælge de rette medarbejdere, lægge den rigtige strategi og eksekvere den.Du skal sørge for et godt arbejdsmiljø, hvor retning, forventningsafstemninger, feedback kultur og kommunikation er i højsædet. Og så skal du have fokus på hele tiden at tilpasse virksomhedens struktur, så den løbende tilpasses de vækstmæssige ønsker, kundernes krav og medarbejdernes behov.

Jeg tror ikke man kan undgå at skulle biddrage med eget engagement og værdisæt, hvis man vil være en god leder. Det er nødvendigt at analysere sig selv, og egne forcer samt udfordringer. Igennem denne analyse kan man sætte fuldt blus på sit eget personlige lederskab.

Nedenfor er min egen “top 5” liste til inspiration:

 1. Vær synlig – hver dag
 2. Nysgerrigt og positivt engagement skaber resultater
 3. Ansæt folk der kan det du ikke kan og stol på at de leverer
 4. Skab SMARTE mål og delmål
 5. Struktur skaber plads til kreativitet og produktivitet

 

 

 

 

Herforth executive